وب سایت دکتر محمد قویدل سیوکی

دکتر محمد قویدل سیوکی یکی از زمین شناسان برجسته ایران است که زحمات زیادی را در راستای ارتقای زمین شناسی کشور کشیده است. محور فعالیت های ایشان بایواستراتیگرافی توالی های زاگرس. البرز و ایران مرکزی با استفاده از مطالعات پالینولوژی است. برای دانلود پایان نامه. کتب و مقالات وی می توانید به سایت شخصی ایشان مراجعه کنید.

www.ghavidelsyooki.com

+ نوشته شده توسط میثم همتي نسب در دوشنبه ۷ اردیبهشت۱۳۸۸ ساعت 16 |